KLAASLAHENDUSTE JA PROFIILTOODETE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

1. KASUTUS
Klaasilahendused ja profiiltooted jagunevad kasutuskohatde järgi (sise- välis- tuletõkkeseinad või uksed). Igal tüübil on tema omaduste tagamiseks konstruktiivsed eripärasused. Iga tüübi pikk ekspluatatsiooni aeg eeldab tema õiget ja sihtotstarbelist kasutamist.
Reeglina avatakse uksed luku teelekeele vabastamisega ukselingist, juhul, kui ukselukk on eelnevalt võtmega suletud, tuleb see võtmega avada.
Ukse avamisel ei tohi kasutada mehaanilisi esemeid, mis võivad kahjustada ukselehe ja lengi või klaasseina pinda.
Ukse lahti hoidmiseks peab kasutama selleks ettenähtud uksepiirajat. Keelatud on asetada ukselehe ja lengi või klaasseina vahele sulgemist takistavaid esemeid.

Klaasi Agentuur OÜ ei vastuta avatäitele esitatavate nõuete täitmise eest, mis tulenevad toote väärast kasutamisest

2. HOOLDUS
Tooteid on soovitav hooldada regulaarselt iga 6 kuu tagant. Intensiivse kasutusega kohtades ja aktiivse väliskeskonna tingimustes on soovitatav hooldada iga 3 kuu möödudes.
2.1 Kontrolli ukse riivide, lukkude ja sulgurite toimimist ukse sulgemisel ja avamisel. Vajadusel puhasta riivide ja lukkude vastuste avad ja reguleeri sulguri käiku. Sulguri reguleerimisvõimalused on reeglina näidatud sulguri katte sisepinnal.
2.2 Puhasta ja määri lukkude ja riivide tööpinnad vedela lukuõliga.
2.3 Kontrolli lukkude ja käepidemete, riivide ja sulgurite kruvide kinnitust. Vajadusel pinguta ettevaatlikult.
2.4 Kontrolli uksehingede seisukorda ja määri tahke määrdega hinge telge ja laagreid.
2.5 Kontrolli lengi või klaasseina ja ukselehe vahelisi pilusid, tihendite olemasolu ning toimimist. Vajadusel asenda oma elastsuse kaotanud tihendid uutega.
2.6 Kontrolli elektriliste lukkude, vasturaudade ja uste lahtihoidmise mehhanismide töökorda uste avamisel ja sulgemisel käsitsi ning juhtimislülitite abil.
2.7 Kontrolli klaasi kinnitusliistude ja tihendite olukorda.
2.8 Vaata üle toote värvipinn.
2.9 Raami või profiilide puhastamiseks võib kasutada pehmet niisket lappi. Abrasiivseid puhastuavahendeid ei tohi kasutada. Klaasi puhastamiseks võib kasutada selleks ettenähtud vahendeid vastavalt tootja poolt antud juhistele.

Hooldustööde tegemata jätmine vähendab toote eluiga ja muudab garantii kehtetuks.

Paigaldustööd teostab Klaasi Agentuur OÜ. Garantii ei kehti juhul, kui Tellija teostab paigaldustööd ise.