LUKUTOODETE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

1. ÜLDIST
1.1. Luku korrektse ja pikaajalise töötamise eelduseks on professionaalne komplekteerimine ja paigaldus. Palume järgida lukutootja paigaldusjuhiseid ja soovitusi. Lukutoodete tootja ega ka Klaaslahedused OÜ ei vastuta rikete eest, mis on põhjustatud Tellija poolsest ebakorrektsest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.
1. 2. Klaasi Agentuur OÜ poolt tarnitud lukutoodetel kehtib toote tootja/hankijapoolne garantiiaeg. Garantiiaja arvestus toimub vastavalt toote tootja/hankija tingimustele. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud dokument.

2. LUKUTOODETE KASUTUSJUHEND
2.1. Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitte-ettenähtud vahendeid kasutades. Võtit ja väändenuppu tuleb pöörata õiges suunas.
2.2. Jälgige, et praht ei satuks luku liikuvatele osadele. Samuti ei tohi luku sisse sattuda vett.
2.3. Garantii korras ei kuulu väljavahetamisele tooted, mille rike on põhjustatud Tellija poolsest ebakorrektsest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.
2.4. Lisavõtmed tuleb alati valmistada luku valmistajatehase originaaltoorikutest, järgides tehase poolt kehtestatud täpsusnõudeid. Mingi teise tooriku või lubatust suurema tolerantsiga võtme kasutamisest põhjustatud lukusüdamiku ebanormaalselt kiirem kulumine ei kuulu garantii alla. Samuti ei kuulu garantiikorras väljavahetamisele/ parandamisele lukusüdamikud, mille mittetöötamine on tingitud ebapiisavast või valest hooldusest (nt. tolmust, mustusest tingitud südamiku kinnikiilumine, vms.).
2.5. Lisaks luku ja selle osade hooldusele tuleb korrapäraselt kontrollida ka ukse tööd. Ukseleht peab lengi sisse mahtuma sujuvalt, ei tohi olla liiga tihedalt vastu lengi surutud ega ära vajuda (vajadusel reguleerige uksehingi või vasturaua asendit). Uksesulgur peab olema korralikult reguleeritud ega tohi ust liiga suure jõuga kinni tõmmata.
2.6. Lukukeeled ei tohi lukustatud asendis mingil juhul toetuda vasturaua peale, eriti konkskeelega lukkudel. Seda nõuet on soovitav kontrollida regulaarselt, sest uksed kipuvad aja jooksul vajuma. Lukustuskeel ei tohi lukustamisel/avamisel hõõruda vastu vasturauda, vaid peab liikuma sama takistamatult kui lahtise ukse korral.
2.7. Raskendatud tingimustes, s.o. tiheda kasutuse korral (rohkem kui 200 avamist päevas),
ebakorrektse avamise/sulgemise võimalusel (uste lohakas kinnilöömine, jms.), suurendatud korrosiooniohuga või keemiliselt aktiivses keskkonnas ning muudes raskendatud tingimustes tuleb kasutada kõrgendatud vastupidavusega lukuraame, lukusüdamikke ja ukselinke (vedruga ukselingid).
2.8. Keemiliselt aktiivses või kõrgendatud korrosiooniohuga keskkonnas tuleb kasutada
roostevabast terasest lukutarvikuid (südamikukatteid, ukselinke).
2.9. Garantii alla ei kuulu toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta lukutoote tööd, nagu näiteks pinnakatete kriimustused või kulumine, v.a. tootmisetehnoloogilisest põhjustest tingitud pinnakatte kahjustused.
2.10. Lukutoodete valikul tuleb arvestada, et tume oksiid, läikiv ning matt messing on dekoratiivsed pinnakatted, mis on mõeldud kasutamiseks valdavalt kuivades tingimustes ego ole sobilikud välistingimustes kasutamiseks. Läikiv ja matt kroom ning roostevaba teras on vastupidavad nii välis- kui sisetingimustes.
2.11. Lukuosade (lukuraam, lukusüdamikud) lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse.
2.12. Erimeelsuste korral on ostjal õigus nõuda ekspertiisi. Ekspertiisi teostamise ajaks ei ole maaletooja kohustatud andma tasuta asendustoodet, selle peaks klient omale ise ostma. Juhul kui ekspertiis tuvastab, et toode kuulub garantiikorras väljavahetamisele,kompenseeritakse kliendile asendustoode. Ekspertiisi saadetud tooteid ei tagastata.

3. LUKUTOODETE HOOLDUSJUHEND
3.1. Lukutoodete hooldust tuleb teostada vähemalt kaks korda aastas, tiheda kasutamise ja agressiivse või tolmuse keskkonna korral kord kuus.
3.2. Kontrolli lukuraami, lukusüdamiku, ukselingi ja muude lukuosade kinnituskruvide kinniolekut, vajadusel pinguta (vt. õlitus- ja kruvide pingutamise skeemi).
3.3. Lukusüdamiku puhastamiseks tuleb kasutada spetsiaalset puhastusvahendit ja õlitamiseks spetsiaalset lukuõli. Soovitame puhastamiseks kasutada Assa Lock Cleaner puhastusvahendit ja õlitamiseks Abloy või Assa lukuõli. Teised puhastus- või määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii kaotab kehtivuse.
3.4. Puhastamise/õlitamise protseduur:
a) Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal puhastusvahendit nii, et vahendit südamikust veidi ka välja voolab.
b) Torgake võti lukusüdamikku, ning tõmmake välja. NB! Võtit ei tohi mingil juhul südamikus keerata – nii ajate mustuse südamikus laiali ning südamik võib kinni kiiluda.
c) Puhastage võti.
d) Korrake protseduuri seni, kuni mustust võtme külge enam ei jää.
e) Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal lukuõli. Korrake võtmega 1-2 korda puhastusliigutust ning seejärel keerake võtit südamikus, lukku kinni/lahti keerates.
f) Peale puhastusvahendiga puhastamist tuleb kindlasti kasutada lukuõli, kuna puhastusvahend on keemiliselt aktiivse toimega.
3.5. Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu, jms. eest.
3.6. Kunagi ärge värvige üle lukusüdamikku, lukuraami ega teisi lukuosi.
3.7. Lukukeeli tuleb määrida külgedelt spetsiaalse lukumäärdega (vt. õlitus- ja kruvide pingutamise skeemi). Soovitame Assa lukumääret.
3.8. Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseidaineid.
3.9. Jälgige, et praht ei satuks luku liikuvatele osadele. Samuti ei tohi luku sisse sattuda vett.
3.10. Ukselinkide, -käepidemete ja dekoratiivsete katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada kriimustavaid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib linkide ja katete puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud tolmulappi.
3.11. Vähemalt kord aastas tuleb ukselingi ja väändenupu liikuvaid osi õlitada lukuõliga või määrida lukumäärdega (vt. õlitus- ja kruvide pingutamise skeemi).